ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

                                                   «Бекітемін»

Атырау облысы білім беру басқармасының

 «Атырау сервис колледжі» КМҚК

                                                            директоры_________     Буревская Г.С

 

 

Атырау облысы білім беру басқармасы КМҚК «Атырау сервис колледжіне » 2022-23 оқу жылына оқуға қабылдау мамандықтар тізімі:

Шифр Оқытылатын   кадрлар атаулары Оқыту мерзімі/ оқыту тілі Білімі Оқуға қабылдау

оқушы саны

10120200       Тамақ саласындағы қоғамдық тамақтандыру қызметі
1 3w10130203 метрдотель 2ж10ай

қазақ

9сынып 20оқушы
10130300      Тамақтандыруды  ұйымдастыру
2 3w10130301 Кондитер-әрлеуші 2ж10ай

Қазақ

9сынып 25оқушы
3 3w10130302 Аспаз 2ж10ай

Қазақ

9сынып 45оқушы
4 3w10130302 Аспаз 2ж10ай

орыс

9сынып 25оқушы
10120100   Шаштараз өнері
5 3w10120101 Шаштараз-стилист 2ж10ай

орыс

9сынып 25оқушы
  3w10120101 Шаштараз-стилист 2ж10ай

Қазақ

9сынып 20оқушы
07210300   Наубайхана, макарон және  кондитер өндірісі
6 3w07210303 Наубайшы 2ж10ай

Қазақ

9сынып 25оқушы
7 3w07210303 Наубайшы 10 ай

қазақ

11сынып 20оқушы
07230100    Тігін өндірісі және киім моделдеу
8 3w072330101 тігінші 2ж10ай

Қазақ

9сынып 45оқушы
  04140100 Маркетинг (салалар бойынша )
  3 w04140101 Сатушы 2ж10ай

Қазақ

9сынып 20оқушы
  Барлығы     270

 

 

 

                                                          «Утверждаю»

                                                                                          Управления образования Атырауской области

                                                                                      Директор  КГКП «Атырауский колледж сервиса»

___________Буревская Г.С.

 

 

КГКП«Атырауский колледж сервиса»

список направления подготовки кадров на 2022-23 уч.год

Шифр Наименование направления подготовки кадров  Сроки обучения / язык обучения Аттестат об окончании Количество студентов 
10120200       Организация обслуживания в сфере питания
1 3w10130203 метрдотель 2г10мес

Казахский

9класс 20чел.
10130300      Организация  питания
2 3w10130301 Кондитер-оформитель 2г10мес

Казахский

9класс 25чел.
3 3w10130302 Повар 2г10мес

Казахский

9класс 45чел.
4 3w10130302 Повар 2г10мес

Русский

9класс 25чел.
10120100   Парикмахерское искуство
5 3w10120101 Парикмахер -стилист 2г10мес

Русский

9класс 25чел.
  3w10120101 Парикмахер -стилист 2г10мес

казахский

9класс 20чел.
07210300   Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство
6 3w07210303 Пекарь 2г10мес

Казахский

9класс 25чел.
7 3w07210303 Пекарь 10 мес

Казахский

11класс 20чел.
07230100    Швейное производство и моделирование одежды
8 3w072330101 Портной 2г10мес

Казахский

9класс 45чел.
04140100    Маркетинг (по отрослям)
9 3w04140101 Продавец 2г10мес

Казахский

9класс 20чел.
    Всего     270

 

 

 


Опубликовано: 08.04.2022 в 09:19

Автор: