Колледж миссиясы! Өз мамандығын еркін меңгерген жоғары білікті кадрларды дайындау.

1.Пиджак типті жағаны құру кезінде бірінші ілмек орналасады

 1. Лацкан қайырмасынан 0,5-1,5см төмен +
 2. Лацкан қайырмасынан 3,0-4,0 см жоғары
 3. Лацкан қайырмасынан 0,5-1,0 см жоғары

Д.Лацкан қайырмасынан денгейінде

Е.Лацкан қайырмасынан 3,0-4,0 см төмен

 

2.Матаны пішу, пішімді құрастырумен айналысады

А.Өндірісті ұйымдастыру +

В.Әрлеу өндірісі

С.Өндірісті жабдықтау

Д.Еңбекті функционалданыру

Е.Еңбекті  жетілдіру

 

3.Мата үлгісі  қыстырылған квитанция данасын береді

А.Тапсырыс берушіге +

В.Пішушіге

С.Мөлшерлеушіге

Д.Бухгалтерияға (Есеп-қисап бөліміне)

Е.Диспетчерге

 

4.Нақты қондырылуы анықталады:                                                                                                                     

А. Қондырма ұзындығы мен биіктігінің айырмасы ретінде  +                                                     

В.Иық ені мен жең ұзындығының  қосындысы ретінде                                                    

С.Қондырма ұзындығы мен қолтық ойындысы ұзындығының айырмасы ретінде                                                                                                                                 

Д.Қолтық ойындысының ұзындығы мен қондырма ұзындығының қосындысы ретінде                                                                                                                                      

Е.Иық ені мен жең ұзындығы айырмасы ретінде

 

5.Пішкен кезде бұйымның етегі бойынша тор суреті өтеді:

А.Эскиз бойынша +

В.10градус бұрыш астында

С.45градус бұрыш астында

Д.20 Градус  бұрыш астында

Е.Тік

 

6.Суреттерімен бірге берілген алғашқы сән журналдарды пайда болды

А.18ғасырда+

В.16ғасырда

С.14ғасырда

Д.19ғасырда

Е. 15ғасырда+

 

7.Бедерлерді орындайды

А. Шаблонды және графикалық тәсілдермен+                                                                                              

В.Барлық аталған тәсілдермен

С.Шабылонды тәсілімен

Д.Графикалық тәсіләмен

Е.Есепті тәсілмен

 

 

8.Реглан пішімді бұйымдардың арты бой сызбасында бөксе сызығы орналасады

А. .0,5Дт.с-2см+

В.0,2Дт.с-1см

С. 0,3Дт.с-1см

Д.0,5Дт.с-2см

Е.0,4Дт.с-2

 

9.Жеңнің етегін..... жағына карай кисайтып тұрғызады.

А. бұйымның алдыңғы бойы+алдыңғы бой аударымы

В. қол ұзындығы

С. алдыңғы бой аударымы

В. қол ұзындығы

Д. Қондырма сызығы

Е.Шынтақ бүктемесі

 

10.Пальто үлгісін пайдалану байланысты:

А. жасына, түлғаға, сән үлгісіне, матасына+

В. матасына

С. түлғасына

Д. сән үлгісіне

Е. жасына

 

11.Иық орамын өлшейді:

А. иық осіне перпендикуляр

В. иық нүктесінен бұғана нүктесі аралығына

С. шығыңқы нүктелері арасындағы аралығы

Д. иық қиығына көленінең

Е. мойын нүктесінен кеуде орамы сызығына дейін

 

12.Иық аумағына реглан жеңінің көлемін үлғайту үшін

А. артқы бой иық қимасы  1,5-2см көтереді+

В. иық қимасын 2-3 см төменделеді

С. иық қимасының ұзындығы 2-3см қысқарады

Д. иық қимасын 2-3см ұзарады

Е. иық қимасы 1,5-2 см кішірейтеді.

 

13.Қате құрастырылған бұйымда кездеседі:

А. құрастыру ақаулар+

В. технологиялық ақаулар

С. пайдалану процесіндегі ақаулар

Д. Манекендегі ақаулар

Е. адам тұлғасының қалыпты күйіндегі ақаулар

 

14.Тік жағаның ұзындығын табыңыз

А. алдыңғы және артқы бойлардың мойын ойындысының ұзындығына тең+

В. алдыңғы бой мойын ойындысының ұзындығына тең

С. артқы бой мойын ұзындығына тең

Д. Артқы және алдыңғы мойын ойындысынан 0,5 см ұзын

Е. артқы және алдыңғы мойын ойындысынан 0,5 см қысқа

 

15.Үлгіге байланысты жалғау құрағының түбірін табыңыз:

А. ромб тәрізді+

В. элипс тәрізді

С. О- тәрізді

Д. үшбұрышты

Е. конус тәрізді

 

16.Қайырма жағаларды тұрғызу қажет:

А. жаға пішімі

В. артқы және алдыңғы бой мойын ойындысының ұзындығы, тіктеменің көтеру мөлшері, жаға ортасының ені+

С. мойын ойындысының пішімі

Д. жаға ені

Е. жаға қырының пішімі

 

17.Қайырма және тік қайырма жағалар тіктемесінің биіктігін табыңыз:

А. 1,5-4см+

В. 6-8см

С. 8-10 см

Д. 10-12 см

Е. 0-1 см

 

18.Жеңінің жоғарғы қимасымен иық қимасының арасындағы бұрышы кішірейген сайын...

А. қоңдырма биіктігі кішірейеді+

В. жең ұзарады

С. қондырма биіктігі үлкейеді

Д.жең қыскарады

Е. жеңнің қолтық асты кішірейеді

 

19.Дұрыс емес тұжырымды көрсетініз: лекалоны бір бетке орналастырады...

А. барлық маталарда+ бір бетті маталарда

В. бір бетті маталарда

С. суретті бағытталдған маталарды

Д.қысқа түкті маталарда

Е. ұзын тікті маталарды

 

20.Дұрыс тұжырымдаманы табыңыз:

А. Лацкан бүгісі пиджак түріндегі жағада жаңа қырымен жалғасады

В. Лацкан бүгісі пиджаг түріндегі жағада артқы бой мойын мойындысына жалғасады

С. Пиджак типті жағада лацкан бүгісі тіктеменін бүгісімен байланысты емес

Д.пиджак типті жағалар лацкан сызығы тіктеменін бүгіс сызығына ұласады+

Е.Лацкан үлгісі пиджак түріндегі алдыңғы бой мойын ойындысына жалғасады

 

21.Алдыңғы және артқы мойын ойындысына отырғызады

А. жатық жағаны+тік жағалы

В. қайырма жағалы

С. тік қайырма жағаны

Д. тік жағаны

Е. пиджак типті жағаны

 

22.Реглан пішіммен сипатталады.

А Жеңнің қондырма сызығы алдыңғы бой мойын ойындысынан артқы бойдың мойын ойындысына дейін созылады.қондыру сызығы жоқ

В.артқы және алдыңғы бойда жеңнің қондыру сызығы әртүрлі

С. жеңнің қондыру жиегі қолтыққа сәйкес денемен қиылсады

Д. қондыру сызығы жоқ

Е. алдыңғы және артқы бойлар жеңмен тұтас пішіледі

 

23.Қайырма жағаның қондырма сызығын сызады

А. . иілген сызықпен+ тік сызықпен

В. кезкелген сызықпен

С. ирек сызықпен

Д. тік сызықпен

В. кезкелген сызықпен

Е. дөнес сызықпен

 

24.Кеуде айналымының өлшем аралық шамасын табыңыз

А.(+-)4cм+

В.(+-)5см

С.(+-)2см

Д.(+-)6см

Е.(+-)3см

 

25.Әр бұйымға жасалады

А. Техникалық жағдайлар+

 В.Түсініктемелер

С.Нұсқаулар

Д. Түйіндеме

Е.Дайындау бойынша анықтамалар

 

 

26.Белдемшеде негізгі жіп жүреді:

А.Алдыңғы бөлікте бөлшек ортасына параллель,артқы бөлікте ортаңғы тігіске параллель+

В.Бөліктің ені бойынша

С.Алдыңғы бөлікте бөлшек бойымен артқы бөлікте бөлшек ұзындығына көлденең

Д.Негізгі бөліктерге 90 градус бұрыш астында

Е.Негізгі бөліктерге 45 градус бұрыш астында

 

 1. Дұрыс анықтаманы көрсетіңіз

А лекало дегеніміз адам дене бітімінің сұлбасын жазық  бетте жаю +

В .лекало дегеніміз дайын өнім

С.лекало дегеніміз бұйымның ауқымды

Д. лекало дегеніміз пішін бөліктері

Е.лекало дегеніміз бұйым макеті

 

28.Алдыңғы және  артқы бойымен бірге бір мата бөлігінен тұтас пішілінетін жеңді атаңыз:

А.  Тұтас пішілген+

В.Жарты реглан

С. Жейде тәрізді қондырма жең         

Д.Аралас жең

Е. Реглан

 

29.Реглан  пішімді бұйымның етегін қайыруға берілетін қосымшаны  табыңыз

А. Ди+ Пд.т.с  +                                                                                                                                           

В. Дтс+Пдтс

С.Дтп +  Пд.т.п

Д.Вт +  Пт

 

 

30.Екі тігісті реглан жеңнің сызбасын... сызбасында құрастырады 

А. Артқы және алдыңғы бой +

В. Алдыңғы  бой

С. Екі тігісті жең

Д. Қондырма жең

Е.Артқы бой

 

31.Әр түрлі тереңделген қолтық ойындысы бар үлгілерде қондырма биіктігі өзгереді

А 3-тен 14см-ге дейін+

В 3-тен 8см-ге дейін

С 10-нан 20см-ге дейін

Д. 3-тен 8см-ге дейін

Е .20-дан 50см-ге дейін

 

 

32.Жеңнің қондырма қиығы қолтық ойындыға дұрыс қону үшін анықтау қажет

 1. Қондырма биіктігі мен диаметрін+
 2. Өлшемі мен пішімін
 3. Көлденең диаметр мен кеңдігін

Д.Пішіні мен тереңдігін

Е.Ұзындығы мен тік диаметрін

 

33.Киім пішіні анықталады

А. Жең құрылымымен+

В.Алдыңғы бойдын құрылымымен

С. Артқы бойдың құрылымымен

Д. Жағаның құрылымымен

Е. Бұйым сұлбасымен

 

 

34.Артқы бойдың мойын ойындысы өзгеріп тұрады :

А. 0,5-5,0см көлемінде +                                                                                                                               

В. 0,5- 3,5см көлемінде                                                                                                                                                 

С. 0,5-3,0см көлемінде                                                                                                                                                      

Д. 0,5-4,5см көлемінде                                                                                                                                                 

Е . 0-2,0см көлемінде                                                                                                                                 

 

 

35.Жеңнің тік сызықтарына жатады :

А.жеңнің ортасы , алдыңғы және шынтақ аударлымдарының сызығын белгілейтін сызық+                                                                                                                       

В. жеңнің жоғарғы бөлігінің негізгі өлшемдерін, шынтақ және төменгі сызықты   белгілейтін сызықтар                                                                           

С. қолтық тереңдігін ,алдыңғы және шынтақ аударым сызықтарын белгілейтін сызықтар                                                                                                                              

Д. жеңнің қондырма биіктігін ,қондырма тереңдгін ,шынтақ сызығын белгілейтін  сызықтар                                                                                                                

 Е. жеңнің ортасын ,қондырма биіктігін шынтақ сызығын , төменгі сызықты белгілейтін сызықтар

 

36.Түймелігі жоғарыға дейін бұйымдарда жаға сызбасын қрастыру ерекшелігін табыңыз:

А. сызбаны бұйым сызбасынан бөлек құрады +

В. сызбаны алдыңғы бой мойын ойындысында құрады                                                                      

С. сызбаны артқы бой мойын ойындысында құрады                                                                                                 

Д. сызбаны артқы бой сызбасында құрады                                                                                                            

Е.сызбаны артқы бой мойын ойындысында құрады                                                                                             

 

37.Бүйір сызықтары мен бүкпелері әсер етеді:                                                                                                            

А. бұйым сұлбасы мен пішініне+

 В. үлгі стиліне                                                                                                                                                  

С. бұйым етек сызығына                                                                                                                           

Д. жан және мойын ойындысының пішінініне                                                                                                             

 Е. бұйым пішініне                                                                                                            

 

38.Қолтық ойығының жоғарғы шеттері иық қиығының кез-келген нүктесінде орналасатын киім пішімін атаңыз:

А.жарты реглан +

В .Кимоно

С.Реглан-погон

Д .Тайер

Е . реглан

 

39.Реглан пішімді бұйымдарда артқы бойының етегін кеңейтеді:

А . Конустық жылжыту көмегімен +

В.Жалғау арқылы кеңейтеді

С.Бүйір тігісін жылжыту арқылы

Д .Артқы бойды түгел кеңейтеді

Е .Артқы бойдын төменгі жағын кеңейтеді

 

40.Екі бүктелген жеңнің ені тең:

А . 0,5Шрук +

В . Друк+Шрук+Ур

С .Шрук+5

Д .Шрук-0,5

Е .0,5Шрук5

 

 

41.Реглан пішімді бұйымның сызбасындағы артқы бой етегінің сызығын табыңыз:

А . Дт.с +Пд.т.с+

В.Ди+Пг

С .Ди+Пд.т.с+

Д .Дт.с+Ди+П

Е .Пдт.с+Дс.т

 

42.Сызбасы алдыңғы бой мойындығында орындайтын жағаны атаңыз

А . Лацканға дейін түймеленетін жаға+

В.Жоғарыға дейін түймеленетін жаға

С .Тік қайырма жаға

Д .Тік жаға

Е .Жазық жаға

 

43Аяқтары қысқа ,ұзын жалпак дене пропорциясының типін көрсетіңіз

А Брахиморфты+

В..Мегаморфты

С..Долихоморфты

Д .Мезоморфты

Е .Антромопоморфты

 

44.негізгі лекалоларға жататын бөліктер материалын табыңыз

А . Негізгі+

В .Қаттылық

С .Негізгі және астарлық

Д . Жапсырмалы

Е .Астарлық

 

45.Жағаның қондыру сызығы түзу болған сайын

А .Тіктеме үлкейеді+

В .Тіктеме кішірейеді

С .Қыры кеңейеді

Д .Қыры ұзарады

Е. Жаға кеңейеді

 

46.Жеке тапсырыспен киім тігу кезінде,дене бітімі қалыпты денеден айрықша ауытқыған жағдайда, қолданылатын тәсілді табыңыз

А. Муляждыесептеу, пропорционалды+

В. есептеу- пропорционалды

С.есептеу- аналитикалық

Д.есептеу- өлшемді

Е.есептеу- графикалық

 

47.Ппос қосымшасы дегеніміз

А. Жең қондырмасын отырғызуға берілген қосымша +

ВИық орамына  берілген  қосымша

С..Киімнің астынғы  қатпарларының қалыңдығына берілген қосымша

ДҚолтық ойындысы іркілісіне  берілген қосымша

Е.Білезік  орамына  берілген  қосымша

 

48 Вл.т өлшемдік белгі белгілейді

 1. Бел сызығының биіктігі +
 2. В.Еденнен бел  сызығына дейінгі ұзындығы

 

 1. Бел сызығынан отыру жазықтығына дейінге аралықты

Д.Иық нүктесінің биіктігі

Е.Бел сызығына дейіні жауырын биіктігі

 

49Жазық жағаның сызықтары мен қиықтарын атаңыз

 1. Жаға тіктемесінің қиығы, жаға қырының қиығы, жаға ұшының қиығы, жаға тіктемесінің бүкпе сызығы, жағаның ортаңғы сызығы+
 2. Тіктеме жағаның қиықтары,тіктемелі жағаны қайта бүктеу сызығы
 3. Тіктеме жағаның қиықтары,раскеп қиығы, жаға қырының қиығы

Д.Жағаның қыр қимасы, жаға ұшының қимасы

Е. Жаға қырының,жаға тіктемесінің қиықтары

 

 

50Жағаны құрастыру кезінде ескеру қажет

А. Жаға ортасының көтерілу дәрежесін жаға енін жаға тіктемесінің биіктігін қырынын пішінін жаға ұшын +                                                                                                                                  

В.жаға енін,жаға ұшын, биіктігін

С.Жаға енімен жаға тіктемесінің биіктігі

Д.Жаға енін

Е.Тік жаға биіктігін,  қырының формасын, жаға ұшын

 

51.Белі едәуір иілген бөксесі шығыңқы дене бітімінің келбетін анықтаңыз:

А.Иілген-+

В Қалыпты

С Еңкіш

Д Бүкірейген

Е Орташа

 

52Бір адамның бүкіл киімдер жиынтығын атаңыз:

А.гардероб+

В әмбебап

С Киім ілгіш

Д Шкаф

Е Сөмке

 

53.Белгілі бір негізгі белгілермен сипатталатын тұлғаны атаныз

А.Типтік+

В .Негізгі

С .Маңызды

Д. Оңай ауыстыруға болатын

Е Жетекші

 

54.Ең кең қолтық ойындысы бар жеңді атаңыз

А Икемділігі аз

В Өте икемді+

С Икемділігі орташадан төмен

Д Икемділігі орташа

Е Икемділігі ең төмен

 

55Реглан –погонның жоғарғы бөлігінің енін табыңыз

А Үлгісі бойынша+

В 5-10см

С 7-10см

Д 9-10см

Е 10-15см

 

56.Иықты киімдердің өлшемін анықтайтын өлшем бірлігін табыңыз

А.Кеуде орамы +

В.Арқа ені

С.Бел орамы

Д..Бөксе орамы

Е.Кеуде ені

 

57Дұрыс анықтаманы көрсетіңіз

А лекало дегеніміз пішін бөліктері

В лекало дегеніміз дайын өнім

С  лекало дегеніміз бұйымның ауқымды

Д.лекало дегеніміз адам дене бітімінің сұлбасын жазық  бетте жаю+

Е лекало дегеніміз бұйым макеті

 

 

58.Реглан жеңнің жоғарғы қимасының тігіс енін табыңыз

 1. 10+15мм+
 2. 1-2мм
 3. 10мм +
 4. 5-7 мм
 5. 20 мм

 

59Бұйымның үлгісін жазып қол қояды

А.Үлгінің құжатында +

В.Журналға

С.Матаға

Д.Астарға

Е.Параққа

60.Бірқаусырмалы бұйымдардағы түймеліктің қосымша мөлшерін табыңыз:

А.2-4 см+

В.0.5-1см

С.5-6см

Д.20см

Е.5-10см

 

61Тік пішіңді тұтас пішілген жеңді бұйымдарда кеуде  тұсына  еркін қозғалуға берілетін қосымшаны көбейтеді

А.1.5-2см-ге+

В.0,5-15см-ге

С.0,5-1см-ге

Д.1-1.5см-ге

Е.1,5-3см-ге

 

62.Lг.с=8см Lг.п=14см болған жағдайдағы тік жаға ұзындығын  табыңыз:

А.22см+

В.23см

С.25см

Д.21см

Е.20см

 

63.Жең торының көлденең сызықтарына жатады

А.Жең  қондырмасы биіктігін терендігің шынтақ сызықтарын белгілейтін сызықтар

.Жең қондырмасының тереңдігін биіктігін шынтақ сызығын  жең  ұшын белгілейтін сызықтар+

А.Жең  қондырмасы биіктігін терендігің шынтақ сызықтарын белгілейтін сызықтар

 

С.Жеңнің жоғарғы бөлігі негізгі өлшемдерін шынтақ және алдыңғы  аударылымдарын  белгілеитін сызықтар

Д.Жең қондырмасы биіктігін ортасын жең ұшын шынтақ сызықтарын белгілеитін  сызықтар

Е. жеңнің алыдыңғы және шынтақ аударым сызықтары

 

64.Пішімге  байланысты  жеңнің  түрлерін табыңыз

А. Кондырмалы тұтас пішілген  аралас және реглан +

қондырмалы және реглан

В.қондырмалы

С.Алдыңғы және артқы боймен тұтас пішілген

Д.Аралас

Е.Реглан

 

65.құрылымына байланысты жеңнің түрлерін табыңыз

А.Бір тігісті, екі тігісті үш тігісті +

В.Бір тігісті және үш тігісті

С.Екі тігісті

Д.Бір тігісті

Е.Үш тігісті

 66.Арқа жауырыны тұсындағы омыртқа бағанасының бел сызығымен біртегіс иілген еңсе                   

А .қалыпты+                                                                                                                                                                                         

В .еңкіш                                                                                                                                                                                  

 С  шалқақ                                                                                                                                                                                               

Д  бүкір                                                                                                                                                                               

Е.иілген       

 

67.Қайырма жаға тіктемесінің биіктігін табыңыз

 А.2-4,5см +

В. 2-6см

С. 2-5см

Д.1-2см

Е.1-6см.

 

67.Тұтас пішліген тіктеменің сызбасын құру барысындағы бұйымның мойын ойындысының кеңею шамасын табыңыз

А.1,5-2,5см+

В.2-3см

С. 0,5-1,5см

Д.2,5-3,5см

Е.1-1,5см

 

 1. Иық қиығы бойынша жалғанған артқы және алдыңғы бой лекалоларында алынатын жаға түрін табыңыз

А.қайырма жаға +

В.апаш жаға

С.пиджак типті жаға

Д.шәлі жаға

Е. қайырма  жаға

 

69.Тік және көлденең бағыттағы  жеткіліксіз өлшемнің ақауын табыңыз

А. артқы бойдың жоғары бөлігіндегі көлденең қатпарлар+

В.артқы бойдың бос тік қатпарлары

С.қолтық ойындысының көлбеу қатпарлары

Д. артқы бойдың жоғары бөлігіндегі бос көлденң қатпарлар

Е.артқы бойдың жоғары бөлігінің жеткіліксіз дөңес пішіні

 

70.Лекалоларға қолданылатын материалды табыңыз

А.картон+

В.полиэтилен

С. милиметрлік қағаз

Д.көшірме қағаз

Е. мата

 

71.Туынды лекалоларды атаңыз

А.өңірасты, үстіңгі жаға+

В.артқы бой және жең

С. алдыңғы бой және артқы бой

Д.алдыңғы бой және жең

Е.жең

 

72Түгі ұзын маталарды пішкенде бөліктерді орналастырады

А.түгін төмен қаратып бір бағытта+

В.түк бағыты ескерілмейді

С.симметриялы бөліктерді қарама-қарсы бағытта

Д.түгін жоғары қаратып ,бір бағытта

Е.негіз жібіне 45бұрыш астында

 

73 Бұйым ауқымын қалыптастыратын қосымша үстемені табыңыз

А. Пг+

В.Пб

С.Пт

Д.Поп

Е. Пр

 

 

74.Пиджак  типті жағаны сызған кезде лацкан бүгілуін орналастырады

А.үлгі бойынша өңір сызығында+

В.бел сызығынан төмен өңір сызығында

С.кеуде деңгейнен жоғары жоғары өңір сызығында

Д.бел сызығының деңгейіндегі өңір сызығында

Е.кеуде сызығының деңгейіндегі өңір сызығында

75.Ерекше қиын тұлғаға жеке сұраныспен бұйым дайындау кезінде пішуші                                                                                                                                          

А. дербес денеге лекало дайындайды+

В.қосымша лекало пайдаланады                                                                                                

С..бұйымның бастапқы құрастырмалық лекалосын пайдаланады                                      

Д.шаблон лекало пайдаланады                                                                           

Е.трафаретті пайдаланады  

 

76  Қондыру сызығы жоқ,жең пішімін атаңыз

Атұтас пішлген +

В.реглан

С.фантази

Д.қондырма

Е.аралас

 

77.Бұйымның қолтық ойындысының бақылау кертпелерін табыңыз

А. П3, П6 нүктелері қолтық ойындыдағы иық тігісінің П1 П5 шыңдары және алдыңғы бой қолтық ойындысындағы 8 және Г2 нүктелері+

В.Қолтық ойындысындағы иық тігісінің П1П5 шыңдары

С.П3 П6 нүктелері- қолтық ойындысындағы иық тігісінің шыңы және П1 П 5 шыңдары және алдыңғы бой қолтық ойындысындағы 3 және 8 нүктелері

Д. Алдыңғы бой қолтық ойындыдағы П3 П6 және 8 нүктелері

Е. П3,1.2 П6 нүктелері және алдыңғы бойда қолтық ойындысының нүктелері

 

78.Екі тігісті жеңнің үстіңгі бөлігінің тік жібі өтеді

А. Алдыңғы қиманың үстіңгі және төменгі нүктелерін қосатын сызыққа параллель өтуге тиіс+

В. Полузанос сызығына параллель өтуге тиіс

С.. Шынтақ перекат сызығына параллель өтуге тиіс

Д.. Алдыңғы перекат сызығына параллель өтуге тиіс

Е. Орта сызығына өтуге тиіс

 

79.Тұтас пішілген жеңнің төменгі қиығы алдыңғы бойы жағынан қосылады

А. Бір қалыпты иілген сызықпен+

В. Тік сызықпен

С.. Құрастыруына байланысты

Д.бірқалыпты дөңес сызықпен

Е. Бұйымына байланысты

 

80.Маусымаралық жартылай қонымды пальтоның қолтық ойындысы тереңдігіне берілетін қосымшаны табыңыз

А. 2,5-3,5 см +

В. 0,5-1,0 см

С.1,0-2,0 см

Д. 10,0-12,0 см

Е. 5,0-6,0см

 

 

81 Құрылымды дайындауға қажет мәліметтерді табыңыз:

А. өлшем бірліктері , қосымшасы+

В.сұлба және форма

С.арқа мен алды ені

Д. еркін қонымдылығы

Е. тігіс ені

82.Хомут жағада негіз жібі                                                                                       

 А.45 бұрыш астында өтеді +

В. Хомут жағадағы негіз жібінің бағыты жағаға қатысты емес

С. Хомут жағада негіз жібі бөлікке көлденең өтеді

Д. Хомут жағада негіз жібі бөлік бойымен өтеді

Е. Негіз жібінің бағыты жаға еніне байланысты

 

83.Торкөз матадан дайындалған киімнің сыртқы түріне қойылатын талаптарды табыңыз:

А.екі бірдей бөлшек суретінің симметриясы сақталуы қажет+                                                                

В.тор көзі үлкен болмауы керек

С.барлық бөлшек 45 гр бұрышпен пішілуі қажет

Д. барлық бөлшек негізгі жіптің бағытымен пішілуі қажет

Е.барлық бөлшек көлденең жіптің бағытымен пішілуі қажет

 

84.Бел орамын өлшеу барысында саптиметрлік таспа өтеді :

А. денені  айналдыра көлденең бел сызығының  деңгейінде+

В.мойын негізінің нүктесі арқылы бел сызығна дейін

С. денені қысып жанынан және алдынан іштің кіріңкі  тұсында

Д. белді айналдыра тереңдік бойымен

Е. бел сызығына кіретін жиекке тікшіл

 

85Реглан погон жеңнің қондыру сызығы:

А. иық сызығына параллель+

В.сызығы жоқ

С. иық ортасынан басталады

Д. иық нүктесінен басталады

Е.мойын түбінен басталады

 

86.Жалғау құрағының жеңдер .... сызықтармен белгілейді     

А. Дөңес, түзу+                                                                                                                                                          

В.Тік                                                                                                                                                                           

С, Тік дөңесті, иілген                                                                                                                                             

Д. Тік және иілген                                                                                                                                                               

Е. Иілген, дөңес

87.Құрылымды дайындауға қажет мәліметтерді табыңыз:

А. өлшем бірліктері , қосымшасы+

 В.сұлба және форма

С.арқа мен алды ені

Д. еркін қонымдылығы

Е. тігіс ені

 

88.Пальтоға қойылатын талаптарды атаңыз

А. Гигиеналық, эстетикалық, пайдалану, техникалық және экономикалық+                                                                                                                               В.Гигиеналық және техникалық                                                                                                                                   

С. Пайдалану және экономикалық                                                                                                                            

Д. Гигиеналық және эстетикалық                                                                                                                          Е. Эстетикалық және экономикалық

89..Жеңнің шынтақ бөлігі жең негізінің сызбасында келесі сызық бойынша құрастырылады

А РЛ   Л3  М2+

В. Рпл1   М1

С. РЛ  Л1  М1

Д. Р1  Л1  М1

Е. РП  Л1 М

 

90.Алдыңғы боймен тұтас пішілген жең ұшының қиығы нүктелерді ..қосып жүргізеді:

А. иілген сызықпен+

В. үлгісіне байланысты

С.тік сызықпен

Д.әр түрлі жеңдердегідей                                                                                                                                      

Е.дөңес сызықпен

 

91.Барлық жасқа арналған сыртқы киімнің ең ыңғайлы түрін табыңыз:

А.күртше+

В. жакет

С.пальто

Д.жилет

Е. плащ

 

92.Бұйымды пішер алдында матаны :

А.престейді

В.созады

С.ылғалдайды

Д. декатирлейді+

Е. булайды

 

93.Артқы бойдың иық қиығын құруға қажетті өлшемдерді көрсетіңзі:

А. Шп и Впк+

В.ДтсІІ иВпк

С. ШпиВпрІІ

Д.Шп и Сш

Е.Шп иСш

 

94..Қолтық ойындысының тереңдігі қондырма биіктігінің азаюына және үлкеюіне әсер етеді:

А. жең қондырмасы ұзындығына +

В.жеңнің шынтақ қиықтарына

С. жеңнің тік тігістерінің

Д. жеңнің көлденең қиықтарына

Е. жеңнің алдыңғы тігісіне

 

95.Реглан пішінді қолтық ойығының жоғарғы шеттері  орналасады:

А. үлгісі бойынша+

иық  қимасынан 5-6см-де

В.иық қимасынан5-7см-де

С.иық қимасынан 1-7см-де

Д. иықө қимасынан 2-8см-де

Е. үлгісі бойынша+

 

96.Құрылымдық ақаулар дегеніміз:

А. Пішілудің дәл еместігі +

В.Тігіс енінің өгеруі

С.Өңделу режимінің бұзылуы

Д.Техникалық шарттардың бұзылуы

Е.Инешаншым жиілігінің өзгеруі

 

97.Лекало жаймасын жасау барысында  сақталу керек:

А.техникалықшарттар+

В.Экономикалық шарттар

С.Технологиялық шарттар

Д.Құрастыру шарттар

Е.өндірістік шарттар

 

98.Жалғау құрағы жеңнін астыңғы бөлігімен  тұтас  болса  онда жең болады

А үш  тігісті+                                                                                                                                                

В  бес тігісті                                                                                                                                                           

С  екі тігісті                                                                                                                                                     

Д. бір тігісті                                                                                                                                                                       

Е.төрт  тігісті

99.Типтік тұлғадан ауытқулары бар тұлғалар үшін жасалады

 1. 2 өлшеу +
 2. 3 өлшеу
 3. 1өлшеу

Д.Бұйым жасалғаннан кейін өлшеу

Е.Артқы бойды қатырмалағаннан  кейін өлшеу

 

 

100Нақты қондырылуы анықталады:                                                                                                                     

А. Қондырма ұзындығы мен биіктігінің айырмасы ретінде  +                                                     

В.Иық ені мен жең ұзындығының  қосындысы ретінде  

С.Қондырма ұзындығы мен биіктігінің айырмасы ретінде                                                 

Д.Қолтық ойындысының ұзындығы мен қондырма ұзындығының қосындысы ретінде                                                                                                                                     

Е.Иық ені мен жеңнің қондыру сызығының айырмасы ретінде