«КМ-08Тігін өндірісінің технологиясы пәнінен» тест сұрақтары

1.Эмма тұрмыстық тігін машинасы ілмекті шалып тігеді

А. Жартылай автоматты режимде+

В.дағдыланған режимде

С. Автоматты режимде

Д.электронды режимде

Е. Компьютерлі режимде

 1. Ақау өлшейтін станок қолданылады

А.ақауды анықтауға+                                                                                                         

В. Төсемді пішуге                                                                                                                        

С. Матаны кесуге                                                                                                        

Д.бұйымды тігуге                                                                                                                  

Е. Ылғалды –жылумен өңдеуге

3.Пішу цехының құрал-жабдығын атаңыз

А.жылжымалы пішу машиналары +

В.ИЛ-2

С.жылжымалы шойын жол –арба

Д.ақау өлшейтін станок

Е.ылғалды жылумен өңдеуге арналған құрал-жабдық

4.Шөрмекті  өрімді жасайтын бөліктерді атаңыз

А.шөрнек, ине+

В.қайтарғыш,ілмектегіш

С.қос ілмек

Д.ілмектегіш ,кеңейткіш

Е.нығыздалған ине

 1. Диаметрі 2,1мм иненің нөмірін анықтаңыз

А.№210+

В.№75

С.№350

Д.№150

Е.№100

6.Торлау машинасының бөліктерін табыңыз

А.пышақ механизмі ,ілмектегіш,ине+

В.айналмалы ілмектегіш ,ине

С. жіптартқыш ине

Д.нығыздалған ине

Е.шөрнек,ине

7.Торлау машинасында жіптердің өрімін қамтамасыз етеді

А.ілмектегіштер+

В.пышақ механизмі

С. тісті рейка

Д.шөрмек

Е.ине

 

8.Иненің сыну себебін көрсетіңіз

А.биіктігі бойынша дұрыс орналаспаған+

В.төменгі жіп қатты керілген

С.жіп сапасы

Д.дұрыс майланбаған

Е. жарығы нашар

9.Егер шөрмектің тігімі жоғарыдан ілмектенсе

А. Жоғары жіптің тартылуын босатады+

В.машинаны қайта сабақтайды

С.тісті рейканы түсіреді

Д. Табан қысымын  көбейтеді

Е, табан қысымын босатады.

 1. Дайындық цехы екі бөлімшеден тұрады

А. Ақауы тазартылмаған және ақаусыз материалдар бөлімшесі+

В.тиеу және түсіру бөлімшелері

С. қол және конвейер бөлімшелері

Д.өлшеу және сақтау бөлімшелері

Е.көлік және қойма бөлімшелері

 1. Бума бөлшектерді және жартылай дайын бұйымдарды сақтауға тасымалдауға арналған арбаны атаңыз

А.контейнер арба+

В. Тіреуіш арба

С. сөре арба

Д, қысқыш арба

Е.еңіс арба

 1. мата ормдарын түсіретін құралды табыңыз

А.автожүктиегіштер+

В.тігін машиналары

С.сөрелер

Д.төсеу машиналары

Е. Пішу машиналары

 1. Ақау өлшейтін станок … құрал-жабдығы болып табылады

А.дайындық цехының +

В.тігін цехының

С. ылғалды –жылумен өңдеу цехының

Д.пішу цехының

Е. дайын бұйымдарды орау цехының

 1. Лекалоны есептеп дайындайды

А.эксперименталды цехта+

В.ылғалды –жылумен өңдеу цехында

С.тасымалдау цехында

Д.тігін цехында

Е.жөндеу цехында

15.ИЛ-2фотоэлектронды машинасы қолданылады

А. Лекало арасындағы шығындар пайызын есептеуге+

В.орамның ұзындығын өлшеуге

С. ілмекті шалып тігуге

Д.лекало қималарын торлауға

Е. төсемді қиюға

16.Контейнер- арба қызметін атаңыз

А.шикізатты қолмен тасымалдайды+

В. лекалоларды бормен сызады

С.картонды бекітеді

Д,орамды таратады

Е. бөліктерді кесіп алады

 1. өлшеуіш үстелінің беті болады

А. Тегіс+

В.дөңес иілген

С.тайғақ

Д.бұдырлы

Е.электромагнитті

18.Әмбебап тігін машиналары жабдықталған

А. Тігім ұзындығы мен тігім типін таңдау  реттегіштерімен  +

В.булау және кептіру уақытының режим сабымен

С.бұйымды қосымша булау педалімен

Д.жайманы қосу тереңдігін  анықтауыш механизмімен

Е.температура режимнің релесімен

19.Компьютерленген тігін машинасында күрделі кесте орындалады.

А.автоматты режимде+

В.аралас режимде

С. дыбысты режимде

Д. Қол режимінде

Е.жартылай автоматты режимде

 1. Тігін машинасының өнеркәсіптік үстелі күндізгі жарық … түсетіндей етіп орналастырылады

А.тігіншінің сол жағынан+

В.тігіншінің оң жағынан

С, тігіншінің төбесінен

Д.тігіншінің астынан

Е.тігіншінің алдынан

21.Жартылай дайын бұйымды үтіктеу үшін қолданданылады

А.үтік ,үтіктеу үстелі+

В.тігін машинасы

С. пресс

Д.өндірістік үстел

Е.төсем үстелдер

22.Көмекші цехтарға қызмет көрсететін өндірістерді атаңыз
А.қосалқы+

В.орталықтандырылған

С.қолданбалы

Д.негізгі

Е.дайындық

 1. Мата төсеу қолмен немесе …жасалады

А. МНТ-2төсеу машинасымен ПНКжартылай автомат   төсеу кешені көмегімен +

В. 1022кл 97-кл машинасы көмегімен

С.пресс көмегімен

Д.жартылай автомат көмегімен

Е.УП-2 үтік көмегімен

 1. Машина инелерінің қызметін атаңыз

А.матаны теседі+

В.инешаншымды тартады

С.жіпті инеге жібереді

Д.машинаны майлайды

Е. матаны жылжытады

25.Тісті рейканың қызметін атаңыз

А. матаны инешаншым ұзындығына жылжытады+

В.ине жіптерін біріктіреді

С. тігімді тартады.

Д. Иіршіктен жіпті тартады

Е.табанды ұстап тұрады

26.Жіптартқыш қызметін атаңыз

А.инешаншымды бекітеді+

В.матаны теседі

С. машинаның жылдамдығын өгертеді

Д. Матаны жылжытады

Е. машинанысөндіреді

27.Тігін машинасында ине қондырылады

А. қысқа науаша жағымен қайыққа қарай+

В.әртүрлі бағытта

С.колбасымен астынақарай

Д.қысу табанына параллель

28.Шөрмекті өрімнің қасиетін табыңыз

А. қиын тарқатылады+

В.оңай тарқатылады

С. мықты емес

Д.созылмалы

Е.жасырын

29.Машина инесіндегі серіппе қызметін табыңыз:

А.үстіңгі жіпті шөрнекке салу

В.жіптің артығын тартып тұру

С.жіптердің тартылуын реттеу

Д. Ине жүргізушіге инені орналастыру

Е.айналымды беру

30.Ирек тігісті тұрмыс тігін машинасындағы инеге жіп өткізіледі

А.өзінен қарай+

В.төменнен жоғары

С.жоғарыдан төмен

Д.кез-келген жақтан

Е.өзіне қарай

 

31.Айқастырғыш табан құралының қызметін табыңыз

А.айқастырма тігісін орындайды+

В.әрлеу тігімі болады

С.бүрмені орындайды.

Д.ызбаны бастыра тігеді.

Е.резеңкені  бастыра тігеді .

 1. Ирек инешаншымды машиналар қолданылады

А.шілтерлерді кестелеу және қадау үшін+

В.кілемдерді тігу үшін

С.ойыншықтар жасау үшін

Д.булау үшін

Е.үлбір терілерді қосу үшін

 1. Мата сақталуын қамтамасыз етеді

А.дайындау цехы +

В.пішу цехы

С. ылғалды –жылумен өңдеу цехы

Д.тігін цехы

Е. тәжірибе цехы

34.Таспалы конвейердің құрама бөлігін атаңыз

А.брезент таспа+

В.бума қысқыш

С.тік ілгек

Д.доңғалақты себеттер

Е.аспалы себеттер

35.Қол арбаның құрама бөлігін атаңыз

А.доңғалақты корпус+

В.электрлік жетек

С.аспалы көтергіш

Д. Барабан

Е.транспортерлік таспа

36.Шөрмекті өрім қолданылады

А.қосып тігуге+

В.буландыруға

С.фурнитуара қадауға

Д,ілмекті шалып тігуге

Е.торлап тігуге

37.Шөрмекті тігіс құралады

А.  екі жіптен+

В. Төрт жіптен

С.бес жіптен

Д.үш жіптен

Е.алты жіптен

 1. Шөрмекті өрімнің кемшілігін атаңыз

А.астыңғы жіптің жиі сабақталуы+

В.шөрнектің жоғары жылдамдығы

С.үстіңгі жіптің жиі сабақталуы

Д.ілмектегіштің  күрделі сабақталуы

Е.иненің жиі шаншымы

39.Диаметрі 0,75иненің нөмірін анықтаңыз

А.№75+

В.№100

С.№35

Д.№97

Е. №200

40.Шөрмек жиынтығына кірмейтін бөлшекті атаңыз

А. мойын тірек+

В.шөлмек қалпағы

С.шөлмек ұстағыш

Д.шөрмек

Е. шөлмек

41.Чайка -142 әмбебап тігін машинсында қолданылатын жетекті атаңыз

А.аяқ жетегі электр жетегі+

В.пневтматикалық

С.тізе жетегі

Д.гидравликалық

Е.қол жетегі

42.Чайка -142 әмбебап тігін машинасы жабдықталған

А. шөлмекке жіптің автоматты түрде оралуымен +

В.ағымды желдеткішпен

С.бу генераторымен

Д.шаңды вакуумды сорғышпен

Е.желдеткішпен

43.Екі жіпті тізбекті өрім қолданылады

А, аз сетінейтін маталар қималарын торлау үшін+

В. Резеңкені бастыра тігу үшін

С.фурнитураны қадау үшін

Д. Қималарды жиектеу үшін

Е.белгілер мен этикеткаларды қадау үшін

44.Бауы бар бедерлі тігісті орындауға арналған тігін машинасының қосымша құралын табыңыз

А.бір мүйізді табан+

В. Жиектеуші табан

С.ажыратқыш табан

Д.бағыттауыш сызғыш

Е.бағыттауышы бар табан

45.Пальтоның астарлық матадан тігілетін бөліктерін қосуға арналған әмбебап машина түрін табыңыз

А.97кл +

В.2222кл

С.11026кл

Д.25кл

Е.51-Акл

46.Бөлшектерді салуға арналаған арбаны атаңыз

А.сөре –арба +

В.контейнер арба

С.тіреуіш арба

Д. Еңіс –арба

Е.қысқыш арба

47.Шөрмектің қызметін табыңыз

А.жоғарғы жіпке ілмекті шалып алу+

В.иіршіктен жіпті тартып алады

С. матаны жылжыту

Д,жіпті кесу

Е. матаны созу

48.Үстіңгі жіппен сабақталатын тігін машинасының негізгі бөлшегін атаңыз

А. ине+

В.серпімді дөңгелек

С.тісті рейка

Д.қысу табаны

Е. шөрнек

49.1022-М машинасы …қосып тігуге қолданылады

А. костюмдік ,пальтолық маталарды +

В.қаптау маталарды

С.үлбір терілерді

Синтетикалық маталарды

Е.былғарыны

 1. Қазіргі заманғы кестелеу машиналарында кестені орындау үшін қажет

А. қосу сурет бағдарламасын таңдау,кергішті орнықтыру +

В. Ілмекті автоматты түрде  орындау

С.сурет бағдарламасын таңдау

Д. Жиектегішті орнату

Е. екі жолды сызғышты қондырып ,негізі табанды түсіру

 1. машинамен жұмыс істеу үшін техникалық қауіпсіздікке арналған орнында болу керек

А жерлендіру +

В.санитарлық өңдеу

С.ылғалдату

Д.еденді жылыту

Е.салқындату

 1. Инешаншым бос түседі

АИне жоғары орналасса немесе майысса+

В.ине сынған болса

С. жіп саақталмаса

Д.жіп сапасыз болса

Е.қатты майланса

 1. Түймелерді қадау үшін

А. қысу табанының орнына түйме ұстағышты құрады +

В. Электр жетегін ажыратады

С. тісті рейкаға түймені бекітеді

Д. қосу тігімін анықтайды

Е. шөлмекке жіпті орайды.

54.Өңірді айналдыра көктеп тігетін машинаны көрсеңіз

А.222кл +

В1322кл

С.1022кл

Д.1022кл

Е. 1622кл

 1. Бедерлі бастырма тігісті орындауға арналаған тігін машинасының құралық табыңыз

А.бағыттауышы бар табан+

В. бағыттаушы сызғыш

С.екі мүйізді сызғыш

Д.жиектегіш табан

Е. ажыратқыш табан

56.Бір жіпті шынжыр айқаспалы тігістің қасиетін  атаңыз

А.оңай тарқатылады+

В. Үзіледі

С.қиын тарқатылады.

Д.көлемді

Е.созылмайды.

57.Тігін машиналарын ың бөлшектерін майлаудың мақсаты

А.қажалатын бөлшектердің тозуын болдырмау+

В, бұйым сапасын өңделуін арттыру

С.бұйым сапасын төмендету

Д.қажалатын бөлшектердің тозуын арттыру

Е. жұмыс кезінде вибрациыны күшейту

59.Жұмыс орнында жеке жарық қондырылады егерде

А.жалпы жарық жетіспесе+

В.қондырылмайды

С.шамның болуы

Д. тігіншінің өтініші бойынша

Е. өндірістік үстелде орын болса

 1. Тігін машинасының өнер кәсіптік үстелі күндіз жарық…түсетіндей етіп

А.Тігіншінің сол жағынан+

В. Тігіншінің төбесінен

С. Тігіншініңастынан

Д. Тігіншініңалдыңғы жағынан

Е.Тігіншінің оң жағынан

 

61.Үтіктің құрамдас бөлігін атаңыз

А. табаны мен термореттегіші+

В.тісті дөңгелекртер,білік

С.маховик дөңгелек

Д. тұғыры ,тежегіші

Е. қысқыш табанша

 1. Шөлнектің қызметі

А.жоғарғы жіптен ілмек жасайды+

В.матаны жылжытады.

С.жіпті қияды

Д. иіршіктен жіпті тартады

Е.матаны созады

 1. Машина инесінде ұзын науаша не үшін қажет

А,жіптің қажалуынан сақтау үшін+

В.инеашаншымның пайда болуы үшін

С.тартылуын реттеу үшін

Д.шөрнектігі жіпті тарту үшін

Е.тігістің сапасы үшін

64.Тұрмыстық тігін машиналарына жіпті инеге сабақтайды

А.өзінен қарай+

В,кез-келген жақтан

С.Өзіне қарай

Д.төменнен үстіне қарай

Е.үстінен астына қарай

65.Екі инелі параллель жазық  тігісті қолданады

А.футболканың жеңінің аузын тігуге қолданады+

 В.аяқ киім бөлшектерін тігуге

С.пальтоның матасын торлауға

Д.бас киім бөлшектерін тігуге

Е.сетінегіш маталарды торлауға

 1. Шөлнекті тігісті орындайтын жұмыс орны жабдықталуы керек

А.шөлмекке жіпті автоматты жіп орағышпен +

В.дыбыс реттегішімен

С.машина басының автоматты көтеретін құрылғысымен

Д.электр қозғағышын автоматты  ығыстыру құрылғысымен

Е. өзі жүретін арбамен

67.Жиектегіш сызғыш –табанша  қызметі

А.қиықтарды жиектеуге +

В.Бөлшектерді аралық тіспен біріктіруге

С. ілмектерді торлауға

Д. қиықтарды торлауға

Е. баулард тігуге

68.Үтікпен жұмыстың қауіпсіздік ережесі

А.бауының изоляциясы  болуы+

В.үтікті тетіктермен жабдықтау

С. резина қолғаппен жұмыс жасау

Д. жұмыс орнының қоршаулы болуы

69.Тігін өндірісіне роботтарды ендірудің негізгі мақсаты

А. қол жұмысын алмастыру+

В.адамды роботқа алмастыру

С.бұйымдарды автоматты пішу

Д.тасымалдау құралдарын пайдалану

Е.жұмыстың комлексін пайдалану

70.Ілмектерді торлауды машинасында орындайды

А.525кл +

В.97кл

С.1022кл

Д.95кл

Е.302кл

71.Пальтоның етегін жапсыра тігуге арналаған арнайы машина

А. CS-790кл+

В.51-Акл

С.85кл

Д.97-Акл

Е. CS-530кл

 1. Тігін өндірісінде сыртқы киімдерде бір бөлшектегі белгіні екінші бөлшекке көшіруге қолданылатын тігін машинасы

А.1622кл+

В.2222кл

С.1022кл

Д. 97-Акл

Е.1322кл

 

73.1022кл машинасын қолдану мақсаты

А. сырып тігу +

В.ілмектік

С.ирек тігіс

Д. шалып тігу

Е.торлау

74,Шөлнек  коплектісіне кіретін бөлшектер

А.шөлнек ,шөрмек+

В.бөлетін білік

С.тісті дөңгелектер

Д.платформа

Е.қысқыш табан

75.Өлшейтін үстел қызметі

А. рулондағы матаның ұзыны мен енін өлшеуге +

В. Шығынды есептеуге

С.төсеуге және пішуге

Д.картонннан лекал кесугеЕ.бөлшектерді комплектілеуге


Жарияланды: 15.04.202212:53

Автор: