Колледж миссиясы! Өз мамандығын еркін меңгерген жоғары білікті кадрларды дайындау.

КМКҚ «Атырау сервис колледжінде» мұғалімдер қашықтықтан оқыту барысында әр түрлі технологияны қолдануда. Физика пәнінің мұғалімі Т.Ф. Якимиди «Внутреняя энергия идеального газа. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость»